• Yıllık İzin Zamanı Geldi, Geçiyor!!!

  Yıllık İzin Zamanı Geldi, Geçiyor!!!

  20 Eylül 2015
  Yaz geldi, geçiyor. Bahar mevsimi çalışanların yıllık izin haklarını kullanması için isabetli bir takvim dönemi olabilir.

   
  | Devamı
   

  Yıllık izin hakkının ne zaman kullanacağına dair kararı işveren verir. İş akışı, siparişlerin durumu, genel ekonomik durum vb.. gerekçelerle yıllık izin hakkını kullanılacağı zamana, yasal sınırlar içinde işveren karar verebilir. Fakat yıllık izin kurulunun oluşturulduğu işyerlerinde yetki yıllık izin kurulundadır. 

  İşçiler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmakta olup yıllık ücretli izinleri de bu kanunun 53. Maddesine göre hesaplanır.  4857 /53 Md. ‘İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

  Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz

  İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.’ 

  İşverenler; işyerinde çalışan işçilerin yıllık gösterir izin kayıt kayıt belgesi ( yıllık izin defteri, yıllık izin kartı, vb. )  zorundadır.

  Yıllık İzin Süreleri Bölünebilir mi?

  Yıllık izin süreleri işveren tarafından bölünemez ancak tarafların anlaşması hallinde bir bölümü 10 (on) günden aşağı olmamak şartıyla 3’e (üçe) bölüne bilir. 

   Örn. İşyerinde 3 yıldır çalışan bir işçinin 14 günlük yıllık izni, 10 gün, 2 gün ve 2 gün olmak üzere bölünebilir. Bu noktadaki amaç, yıllık izinlerin işveren tarafından fasılalarla verilerek işçinin sürekli dinlenme hakkının engellenmemesidir. 

  Pazarlar ve tatiller izin süresinden sayılır mı?

  İzin süresine rastlayan Pazar günleri ile izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri izinden sayılmaz ve izne ilave edilmelidir. Mesela, 14 gün izne çıkan bir işçinin izin süresi içine rastlayan 2 Pazar günü ile birlikte 16 gün izni olur.

  Yıllık izine ayrılırken işverenden para alınır mı?

  4857 sayılı kanuna göre çalışan işçiler; iş akitlerinde özel bir madde düzenlenmemişse maaşlarını ayın sonunda yahut takip eden ayda alırlar.  Yıllık izne ayrılan işçiler için kanun ve yönetmelikte düzenlendiği üzere;  işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır. (4857 sayılı Kanun md. 56/4, Y.Ü.İ.Y. md. 6/4)

  Yıllık izinde başka bir işyerinde çalışa bilir miyim?

  Bütün işçilerin izinlerinde amaç dinlenmeleri ve enerjileri toplayarak işe başlamalarıdır. Bu sebeple yıllık ücretli izin süresince çalışanların başka iş veya işyerlerinde çalışmaları da yasaktır. Şayet, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, işveren bu işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarabilir , (4857 / 25/II-(e) )

  İdari Para Cezaları

  İş Kanununda yıllık ücretli izine ilişkin idari para cezaları 103. maddede yer almıştır. Buna göre 56. maddedeki yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 2015 yılında 270 TL, 57. maddedeki yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 2015 yılında 270 TL, , 60. maddedeki izin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 2015 yılında 270 TL idari para cezası uygulanacaktır.

  Kaynak :
  Bu Makale 989 defa okunmuştur.
 
Yorum Ekleyin
Başlık: *
Yorum:
Güvenlik Kodu:
 


Haberleri RSS Beslemeleri ile takip edebilirsiniz.