• İş Arama İzni Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

  İş Arama İzni Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

  18 Aralık 2015
  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27. Mad. Hükmünce, İşveren fesih bildirim süreleri içinde, çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama vermek zorundadır.

   
  | Devamı
   

  İş arama izni mesai saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan verilmesi gerekir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun iş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve bu durumu işverene bildirme yükümlülüğündedir. Yani çalışan isterse günlük iki saat yerine işten ayrılmadan önceki bir tarihte tüm gün iş arama izni kullanabilir. Bu iş arama süresi çalışılmış sürelerden sayılır ve ücret ödenir.

  İhbar Süresi işçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını yâda işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. İş arama izni ihbar süresi içinde kullandırılır.

  İş Kanunun 17. Mad. Hükümlerine göre; İş Sözleşmeleri,

  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

  b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

  c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Belirtilen süreler azami olup, işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim süresine işçi yada işveren uymazsa diğer tarafa bildirim süresi kadar ücret tazminat ödemek zorunda kalır. İşveren bildirim süresinin ücretini peşin öderse iş akdi tüm hukuki sonuçları ile sona erdiğinden iş arama izni istenemez.

  İş arama izin süresi hesaplama:

  Örneğin işçi üç yıldan fazla süre ile işyerinde çalışıyorsa asgari ihbar süresi sekiz haftadır. Buna göre bu süre içerisinde iş arama iznini kullanabilir. Sekiz hafta içerisinde çalışılan günlerde her gün iki saat iş arama izni hakkı vardır. Haftada 6 gün çalışılıyorsa 6*2=12 saat, toplamda 12*8=96 saat iş arama izni vardır. İşçinin günlük çalışma süresinin 7.5 saat olduğunu kabul edersek 96 : 7.5= şeklinde hesaplanır. Buna göre işçi iş arama iznini 13 gün olarak kullanacak ve bu sürede işe gelmeyecektir. Günden artakalan yarım saatlik (30 dakika) kısmı da çalıştığı günlerde iş saatleri içerisinde kullanacaktır.

  İşveren iş arama iznini vermezse:

  İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. “İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, (yani iş arama izni ücret almaya engel değildir) çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” şeklinde kurala yer verilmiştir. Yeni iş arama izni, ihbar önelinin içerisinde işçiye tanınmış bir hak, işveren için ise kanundan doğan bir yükümlülüktür.

  İstifa eden işçinin iş arama izni:

  Yeni iş arama izni, sözleşmenin kim tarafından feshedildiğine bakılmaksızın belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bildirim süresi içinde kullanılmak üzere işçiye tanınmış bir haktır. Yani, istifa eden işçinin de günlük 2 saat iş arama izni hakkı vardır.

  Kaynak :
  Bu Makale 897 defa okunmuştur.
 
Yorum Ekleyin
Başlık: *
Yorum:
Güvenlik Kodu:
 


Haberleri RSS Beslemeleri ile takip edebilirsiniz.